Bir rapor nasıl hazırlanır?

Bir rapor nasıl hazırlanır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:
 1. Konunun uzmanı olmak.
 2. Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
 3. Konuyla ilgili kaynakları taramak.
 4. Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
 5. Objektif davranmak.

Raporlama Teknikleri Nelerdir?

Raporlama Teknikleri Nelerdir?
 • Raporlama yapılırken cevap aranan sorulara ağırlık verilir.
 • Raporda nesnel verilerle öznel görüşler bir arada verilmemelidir. ...
 • Bazı raporlar tamamen nesnel olmak zorundadır. ...
 • Rapor yazılırken kullanılacak dil sade olmalı, okuyucuyu sıkmamalıdır.

Kalıplı raporlar nelerdir?

Tam kalıplı raporlar ilgili kurum tarafından sınırlı sayıda hücreleri önceden belirlenmiş, istenenler dışında bir şey yazmanıza olanak olmayan raporlardır. Öyle ki, verilecek yanıtları bile kendileri belirlemiş olabilirler.

Rapor hazırlarken daha çok hangi bilgilerden yararlanılmalıdır?

Rapor hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?
 • İyi bir planlama yapmalısınız.
 • Konunun kapsamını netleştirmelisiniz.
 • Bilgileri doğru şekilde sınıflandırmalısınız.
 • Anlaşılır bir dil ve akıcı bir anlatım kullanmalısınız.
 • Objektif olmalısınız.
 • Sonuç kısmını ihmal etmemelisiniz.

Üniversite rapor nasıl hazırlanır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?
 1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır. ...
 2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır. ...
 3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır. ...
 4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Ödev için rapor nasıl yazılır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:
 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. ...
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. ...
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Raporlama nedir Büro Yönetimi?

Kurum veya kuruluşların yönetim birimlerince görevlendirilen Uzman elemanlar aracılığı ile kuruluşları veya alt kuruluşların çalışma faaliyetlerini izlemek, kontrol etmek, ölçmek, değerlendirmek ve geleceğe dönük kararlar alabilmek için belirli formatlarda yazılan yazılardır.

Rapor nedir türleri nelerdir?

Genel olarak raporlar, içeriklerine (fonksiyonlarına), sürelerine ve şekillerine göre üçe ayrılır. raporlar, araştırma raporları, uzman raporları, durum raporları ve öneri raporları olarak sınıflandırabiliriz. merciinin karar vermesini kolaylaştırmak için hazırlanır ve yorum içermez.

Mülakat raporu nasıl hazırlanır?

Mülakat raporları belirli bir düzene göre yapılmalıdır. Daha önce rapor bölümünde belirtilen kapak sayfası ya da kısa bir raporda ilk başlama bilgileri mülakat raporunda da yer almalıdır. Raporun mülakat raporu olduğu başta belirtilmelidir. Görüşülen kişinin adı ve kimlik bilgileri başta yazılmalıdır.

Resmi rapor çeşitleri nelerdir?

Genel olarak raporlar, içeriklerine (fonksiyonlarına), sürelerine ve şekillerine göre üçe ayrılır. raporlar, araştırma raporları, uzman raporları, durum raporları ve öneri raporları olarak sınıflandırabiliriz. merciinin karar vermesini kolaylaştırmak için hazırlanır ve yorum içermez.

Rapor hazırlamak için kişinin uzman olmasına gerek var mıdır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz: * Konunun uzmanı olmak. * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

Raporda kişisel bilgilere yer verilir mi?

4- Raporlar kişisel düşüncelere yer vermeden ön yargısız, objektif,görüldüğü biçimde ve bilgiler tam ve doğru olarak yazılmalıdır. ... 7- Raporu veren kişi, raporun sonuna imza bölümüne adını, soyadını, memuriyet ve görev unvanını yazarak imzalaması gerekmektedir.

Ödev için rapor nasıl hazırlanır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:
 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. ...
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. ...
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Raporun hangi bölümünde olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir?

Baş sayfa: Raporun ismini, konusunu, raporun kim veya kimler tarafından, kimler için hazırlandığını, raporun hazırlanmasına sebep teşkil eden olayı ve bir cümle ile raporun sonucunu içerir. Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir.

Akademik rapor nasıl hazırlanır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?
 1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır. ...
 2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır. ...
 3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır. ...
 4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Word'de rapor nasıl yazılır?

Rapor Sihirbazı'nı kullanarak rapor oluşturma
 1. Oluştur sekmesinin Raporlar grubunda Rapor Sihirbazı'nı tıklatın.
 2. Rapor Sihirbazı sayfalarındaki yönergeleri izleyin. Son sayfada Son'a tıklayın. Raporun önizlemesine baktığınızda, raporu yazdırıldığında görüneceği şekilde görürsünüz.

Irdeleyen rapor nedir?

Analiz eden (irdeleyen) rapor ise, tahlil raporu veya analitik rapor olarak da isimlendirilir. Bu raporlar esas itibariyle raporu hazırlayanın sunduğu bilgiler hakkında kişisel görüşlerinin ve yorumunun da yer aldığı raporlardır.

Informel rapor nedir?

İnformel rapor giriş, yöntem, özet ve öneriler gibi ana bölümlerden oluşur. Bazı soruşturma raporlarında gerek duyulması halinde toplanan verilerinbulunduğu ekler kısmı yer alabilir. Sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan raporlar, genelde mülakat ve değerlendirme raporu olarak iki grupta ele alınabilir.

Sağlık raporu türleri nelerdir?

TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPORLAR
 • İşe Giriş Raporu.
 • Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Raporu.
 • Huzur Evinde ya da Bakımevinde kalabilmek için Rapor.
 • Silah Ruhsatı Raporu.
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışır / Çalışamaz Raporu.
 • Polislik Raporu.
 • Evlat Edinme Raporu.
 • Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu.

Sağlık raporunda neler var?

Sağlık Tetkikleri ;
 • AKCİĞER GRAFİSİ : ...
 • İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ): ...
 • SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT) : ...
 • KAN TESTLERİ: ...
 • İDRAR TAHLİLLERİ ...
 • PORTÖR :Gıda sektörü çalışanları ile kreş ve yuvalarda görevli olanlarda portör testlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur. ...
 • AŞILAR :