Türkiye istatistik kurumu nedir ne işe yarar?

Türkiye istatistik kurumu nedir ne işe yarar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır. TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar.

Türkiye istatistik kurumu kime bağlıdır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumu.

124 Ne numarası?

TÜİK, vatandaşların bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için BTK'den kısa numara talebinde bulundu. Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK, 124 kısa numarasını "Alo TÜİK" hizmet adıyla TÜİK'e tahsis etti.

Tüik anketör ne iş yapar?

Anketör (Seviye 4), İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; piyasa araştırması, kamuoyu yoklamaları, sayım vb. araştırmaların saha çalışmalarında araştırma için belirlenen kural ve yöntemlere göre soruları cevaplayıcıya soran, onları dinleyen, gözlemleyen ve cevapları kaydetmekle görevlendirilmiş ...

Türkiye istatistik Kurumu bakanlıklardan hangisine bağlı olarak hizmet verir?

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı.

Tüik hangi bakanlığa bağlı olarak çalışır?

İlişkili Haberler Değişiklikle, TÜİK'in kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, merkezi Ankara'da yer alan TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum haline getirildi. TÜİK, daha önce "Bakanlığa bağlı kurum" olarak faaliyette bulunuyordu.

Tüik istatistikleri nasıl bakılır?

Kurumumuz web sitesinde (https://www.tuik.gov.tr) yer alan "İstatistikler" bölümündeki başlıkların, "Alt Kategoriler" kısmından ilgilendiğiniz konuyu seçtikten sonra, "Ara" butonu aracılığıyla "Haber Bülteni", "İstatistiksel Tablolar", "Veritabanları", "Raporlar" ve "Metaveri" içeriklerine ulaşılabilirsiniz.

124 numara nereye aittir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde Alo 124 (TÜİK) çağrı merkezi, vatandaşlarımızla daha güvenilir, daha kolay ve daha kaliteli iletişim kurmak amacıyla kurulmuştur. Alo 124 çağrı merkezi aracılığı ile cevaplayıcılar veya kullanıcılar; TÜİK'e hızlı erişim sağlayacaktır.

Anketörlük maaşı ne kadar?

Anketör Tanımı; Belirlenen amaçlar ve metotlar doğrultusunda, kurallar dahilinde bir kurum veya kuruluş adına bilgi toplayan kişidir. Anketör maaşı ortalama aylık 3.475 - TL'dir. En düşük Anketör maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL'dir.

Anketör hangi sektör?

Meslek:ANKETÖR
Seviye:41
Referans Kodu:13UMS0313-4
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türk İstatistik Derneği (TİD) Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi

Istatistik veri saklar mı?

Resmî istatistik üreten kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, gizli verilerin hukuka aykırı erişimine, açıklanmasına veya kullanımına karşı her türlü önlem alınır. Herkese açık kaynaklardan elde edilen veri veya bilgiler gizli kabul edilmez.

Türkiye istatistik kanunu kaç sayılı kanundur?

İstatistik Konseyi, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601'inci maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumunun bir organı olarak oluşturulmuştur.

Öib nereye bağlı?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir kurumdur.

Devlet istatistik Enstitüsü nereye bağlı?

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı.