Sıfatlarda küçültme nasıl yapılır?

Sıfatlarda küçültme nasıl yapılır?

Sıfatlarda küçültme, sıfatlara “–ce, -cik, -mtırak, -msi” küçültme ekleri getirilerek yapılır.

Küçültme sıfatı nedir ve örnekleri?

Kelimelere ''daha az'' ve ''daha küçük'' anlamı katan sıfatlara küçültme sıfatı denir. Bu sıfatlara bazı kelimelere ise ''yaklaşık'' ve ''benzerlik'' katar. Örneğin ''ekşimsi yoğurt'' dendiğinde yoğurdun ''ekşi gibi'' olduğu ifade edilir.

Uzunca küçültme sıfatı mı?

Sıfatlarda Anlam Daraltma: » Sıfatların anlamlarında, bazı eklerden yararlanarak kısma, daraltma, küçültme yapılabilir. Bunun için “-Cİk, -ÇE, -cEk, -(İ)msİ, -(İ)mtırak” ekleri kullanılır: geniş bir oda ⇒ daha az genişi ⇒ genişçe bir oda. uzun bir çocuk ⇒ daha az uzunu ⇒ uzunca bir çocuk.

Pekiştirmeli sıfat nedir örnek?

Anlamı güçlendirmek ve zenginleştirmek için cümle içerisinde kullanılan ön adlara pekiştirme sıfatı denir. Pekiştirme sıfatlarının bazıları tek kelimeyken, bazıları iki ya da üç kelimeden oluşan tamlamalardır. 1- Bu şehirde ''zeki mi zeki'' birçok insanla tanıştım.

Büyükçe küçültme mi?

Tanımlayacak olursak; “geldiği isim soylu kelimelere küçüklük, sevgi, şefkat, azlık, yakınlık, acıma gibi anlamlar yükleyen eklere” küçültme ekleri denir. ... “Yeşilimsi, sarımtırak, büyükçe…” kelimeleri de bu kullanımı örneklemektedir.

Acımsı küçültme eki mi?

Küçültme ekleri, sadece küçültme anlamı için değil, aynı zamanda “acıma, şefkat” gibi anlamları karşılamak için de kullanılabilir. “Adamcağız, anneciğim, evceğiz, kedicik…” gibi örneklerde bu kullanım görülmektedir. Ayrıca bu ek, “ona yakın, onun gibi” anlamlarını karşılamak üzere de kullanılabilir.

Pekiştirmeli sözcük ne demek?

Pekiştirme, bir sözcüğe anlamını kuvvetlendirmek için ilaveler yapılması veya sözcüğün tekrarlanmasıdır. ... Sözcüğün ilk hecesi alınıp sonuna "p, m, s, r" ünsüzlerinden biri getirilmesi ile oluşan yeni hece, sözcüğün başına eklenir. "p, m, s, r" harfleri pekiştirme harfleri"dir.

Tertemiz ne sıfatıdır?

(sıfat) saf, masum, tertemiz, lekesiz, kusursuz.

Yavrucak küçültme mi?

Bir varlığın küçük olduğunu anlatmak için o varlığı karşılayan adın sonuna küçültme eklerinden biri getirilerek yapılır. tepecik, derecik, adacık, yavrucuk, kuzucuk, bebe(k)cik, yapra(k)cık, kedicik, kadıncağız, yavrucağız… Bazen, eklendiği sözcüğe sevgi anlamı katar: Dedeciğim, seni çok özledim!

Minicik küçültme sıfatı mıdır?

Bir varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen “küçük, mini, ufak” gibi sıfatlarla ifade edilir: Küçük köy, ufak el, mini kasa... Bazen bu sıfatların yerini “cik, -ceğiz” ekleri tutar. Bu ekler isimlere küçültme anlamı katar.

Asıl sayı sıfatı nedir kısaca?

Sıra sayı sıfatı, varlıkların kaçıncı sıra olduğunu belirten sıfatlardır. Bu sıfat ekleri sayesinde isimlerin kaçıncı sırada olduğunu anlamak kolaylaşır. Ayrıca sadece sayı belirtmek için değil sıra sayı sıfatları varlıkların derecesini belirtmektedir.

Sayı sıfatı nedir örnek?

İsimlerin önüne gelen ve miktar belirtmek için kullanılan ön adlara sayı sıfatı denir. Örnek Cümleler: 1- Kız kardeşi ''on dört'' erkek kardeşim ise ''on iki'' yaşında. 2- Kırtasiyeye gidiyorsan bana da ''bir'' tane kurşun kalem alır mısın?