Tek ders sınavına girmek için ne yapmalıyım?

Tek ders sınavına girmek için ne yapmalıyım?

Tek ders sınavına katılım gerçekleştirmek isteyen öğrenci adayının öğrenci işlerine giderek bilgi almasının gerekliliği söz konusudur. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır.

Mezuniyet için tek ders sınavı nedir?

Tek ders sınavı: Kayıtlı olunan lisans/ön lisans programının ders planındaki derslerin tamamına ders kaydı yaptırdığı ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olduğu halde bir adet başarısız (FF/FD/K notlu) dersi olduğu için mezun olamayan öğrenciler için veya ağırlıklı genel not ortalaması 2.00'ın altında ...

Kaç dersten tek ders sınavına girilir?

Eğer öğrenci tüm derslerini geçtiği hale ortalaması 2. 00 ise bir dersten veya birkaç dersten tek ders sınavına girmesi gerekebilir.

Tek ders sınavı ücretli mi?

AÖF tek ders sınavının ücreti, yoktur. Anadolu Üniversitesinde okuyan ve tek dersten sınava girmek zorunda kalan öğrenciler ücret ödemezler.

Tek ders sınavından geçmek için kaç almak gerekir?

Tek Ders Sınavı geçme notu 60'dır. Tek Dersten kalan öğrencinin notu geçersiz sayılır. Bitirme Çalışması dersi için tek ders sınav hakkı verilmez. Tek Ders Sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

Iki ders sınavına kimler girebilir?

Genel not ortalaması koşulu dışında, mezuniyet koşullarını sağlayan, F, NA veya U notu bulunmamakla birlikte, genel not ortalaması 2.00'nin altında kalan öğrenciler, İki Ders Sınavına başvurabilir.

Erciyes Üniversitesi Tek ders sınavı Nedir?

Maddesinin (g) bendi “Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir” hükmü gereğince 2018- 2019 eğitim öğretim yılı yaz ...

Tek ders geçme notu kaç?

Tek Ders Sınavına; Tek Ders Sınavı geçme notu 60'dır. Tek Dersten kalan öğrencinin notu geçersiz sayılır. Bitirme Çalışması dersi için tek ders sınav hakkı verilmez. Tek Ders Sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

Tek ders sınavı online mi?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Tek Ders Sınavı tarihinde uzaktan sınav modeliyle online sınav veya online ödev şeklinde yapılacak olup sınav türü ile ilgili detaylar için sınav gününe yakın dersin öğretim elemanı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir (rehber).

Tek ders sınavı için para yatırılır mı?

Tek ders sınavına girecek öğrencilerin, ilgili dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir. Tek ders sınavının yapılacağı dönemde öğrenci öğrenim ücretini yatırmış ise tek ders sınavına kayıt yaptırabilir. İlgili dönemde öğrenim ücretini yatırmamış ise öğrenim ücretini yatırarak tek ders sınavına girebilir.

AÖF tek ders sınavı 2021 nedir?

1) Örgün programlarda devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO'su 2.00'ın altında kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO'sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit ...

Mezuniyet sınavından kaç almak gerekir?

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz.

AÖF tek ders sınavından geçmek için kaç almak gerekir?

Tümüyle uygulamalı dersler ve dönem sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için tek ders sınavı yapılmaz. 5) Tek ders sınavında ders geçme notu 50'dir.

2 ders sınavı nedir?

Resmi Gazetede “İki Ders Sınavları" başlığı altınada " İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün dersleri başarıp yalnızca iki dersi kalan öğrencilere iki ders sınav hakkı verilir. Öğrencinin sınavına gireceği iki dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

AÖF tek ders sınavından kalınca ne olur?

Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Tek ders Sınavı Nedir?

Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler.

ERÜ tek ders sınavı ne zaman?

Tek Ders sınavları ilgili dersin öğretim elemanınca online olarak (proje, ödev, vb) akademik takvimde belirtilen tarihlerde (27-28 Temmuz 2020) yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerimizin anılan tarihlerden önce ilgili dersin öğretim elemanı ile iletişim kurması gerekmektedir.

AÖF tek ders sınavı geçme notu kaç?

Birimler tarafından belirlenen dersler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayıyla tek ders sınavı yapılır. Tümüyle uygulamalı dersler ve dönem sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Tek ders sınavında ders geçme notu 50'dir.

AÖF tek ders sınavı nasıl yapılır?

Örgün programlarda devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO'su 2.00'ın altında kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO'sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit ...

Tek ders sınavı ne zaman 2021?

Tek Ders Sınavı başvuruları 26.07.2021 -27.07.2021 tarihlerinde, 09:00- 17.00 saatleri arasında; Tek Ders Sınavı 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.