Deprem kelimesinin eş anlamı nedir?

Deprem kelimesinin eş anlamı nedir?

Deprem kelimesinin karşılığı olarak eş anlamlı şekilde zelzele sözcüğü kullanılabilir. Kısaca yer kabuğunun katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi depremi ortaya çıkarmaktadır.

Deprem kelimesinin eş anlamlısını söyler misin?

Deprem kelimesinin eş anlamlısı olan kelime zelzele sözcüğüdür.

Zelzele kelimesinin eş anlamlısı ne?

Deprem kelimesi aynı zamanda yine aynı anlama gelen bir eş anlamlı sözcük ile Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Deprem kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, 'zelzele' sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Her ikisi de aynı anlama gelmekte ve dünyanın kabuk kısmında meydana gelen kırılmaları anlatmaktadır.

Sebebin eş anlamlısı nedir sebebin eş anlamlısı nedir?

Sebep kelimesi eş anlamlısı ve anlamdaşı neden kelimesidir. Bu durumda cümle içerisinde kullanılan sebep kelimesi yerine aynı anlama gelen neden kelimesi de kullanılabilir.

Yararlı kelimesinin eş anlamı nedir?

Fayda kelimesinin eş anlamlısı yarar kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan fayda kelimesi yerine aynı anlamı taşıması sebebiyle yarar kelimesi de kullanılabilir.

Araba arabanın eş anlamlısı nedir?

Günlük hayatımızda kullanılan farklı gereçler ile beraber aynı zamanda ulaşımda değerlendirilen pek çok değişik vasıtaya araç denmektedir. Bu durumda araç sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük “vasıta” kelimesidir.

Sınav eş anlamı nedir?

Sınav kelimesinin eş anlamlısı imtihan kelimesidir. Sınav ile imtihan kelimeleri yazılışları farklı ve anlamları aynıdır. Aynı durumu ve olayı tarif etmek için her ikisi de kullanılabilmektedir.

Talebe kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TALEBE EŞ ANLAMLISI Talebe eş anlamlısı olan sözcük; öğrencidir. Öğrenci kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmakla birlikte talebe kelimesi ise daha çok eski dönemlerde tercih edilmektedir.

Okulun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Aynı zamanda okul kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, 'mektep' anlamlı sözcüğü üzerinden de değerlendirilmektedir.

Yararlı zararlı eş anlamlı mıdır?

Yarar kelimesinin eş anlamlı kelimesini de fayda sözcüğü oluşturmaktadır. Yani zarar kelimesi hem faydanın hem de yararın zıt anlamlısı olmaktadır.

Araç vasıta eş anlamlı mı?

Vasıta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler taşıt ve araçtır. Bu kelimeler günlük hayatta birbirinin yerine kullanılabilir. Ayrıca diğer eş anlamı ise aracı ve aracılıktır.