Değerler eğitimi değerlerimiz nelerdir?

Değerler eğitimi değerlerimiz nelerdir?

Bu değerler; mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, işbirliği, özgürlük, sevgi, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak belirlenmiştir.

Değerler eğitimi kavramı nedir?

Değerler Eğitimi; kendi kültürümüzü, inancımızı öğrenip yaşayıp ve davranışa aktarmaktır. Davranışa dönen her değeri sosyal çevre içinde model olarak insanlara yansıtmaktır.

Anaokulu değerler eğitimi Nedir?

Değer eğitimi” kavramı, çocuklara doğru seçim yapabilme, dürüst olma, sevgi ve saygı gösterme, sorumluluk sahibi olma, adil davranma ve kendiyle barışık olma gibi temel özelliklerin kazandırılması anlamına geliyor. ...

Okul öncesi değerlerimiz nelerdir?

Okul öncesi değerler eğitiminde öğretilen temel ilkelerden diğerleri şunlardır:
 • Saygı ve özsaygı
 • Tutumlu olmanın önemi.
 • Başkalarının haklarına ve fikirlerine saygı duymak.
 • Dürüstlük.
 • Analitik ve yaratıcı düşünme.
 • Dayanışma ve yardımlaşmanın önemi.

Değerler eğitimi dersini kim verecek?

Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı protokole göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine değerler eğitimi dersi verecek eğitmenleri il müftülükleri belirleyecek.

Değerler öğretiminde hangi değerler temel alınmalıdır?

Öğretim programlarında vatan sevgisi, nezaket ve görgü kuralları, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, dürüstlük, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin işlenmesi ile birlikte sınıf ortamında uygulamalarla hayata geçirilmesi ve ...

4 6 yaş değerler eğitimi nedir?

Değerler eğitimi programımız; sorumluluk alma, yardımsever olma, saygılı olma , hoşgörülü olma, dürüst olma, vatansever olma, adil olma, temiz olma, ve yaratıcı olma gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konularda çocuklarımıza, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.Değerler eğitimi ...

Okul öncesinde hangi değerler verilir?

Okul öncesi değerler eğitiminde öğretilen temel ilkelerden diğerleri şunlardır:
 • Saygı ve özsaygı
 • Tutumlu olmanın önemi.
 • Başkalarının haklarına ve fikirlerine saygı duymak.
 • Dürüstlük.
 • Analitik ve yaratıcı düşünme.
 • Dayanışma ve yardımlaşmanın önemi.

Milli değerler nedir örnek?

en özet şekilde sıralarsak;1) El sanatlarımız 2) Tarihimiz 3) Dilimiz 4) Dinimiz 5) Bayrağımız, vatanımız, ülkemizin sınırları, 6) Örf ve adetlerimiz, 7) Milli sporcularımız, yazarlarımız, sanatçılarımız, politikacılarımız, 8) Birlik, beraberlik içinde kutladığımız milli ve dini bayramlarımız.

Ilkokulda değerler eğitimi nasıl verilir?

Okullarda değerler eğitimi sevgi, saygı, hoşgörü, insan hakları, farklılıkları kabullenme, sorumluluk, vatandaşlık, düşünme eğitimi gibi farklı farklı başlıkları altında toplayarak verilir. Çocukların gelişme çağının en önemli evresi okuma yazmayı öğrendikten ve okula alıştıktan sonraki evre olan ilkokul zamanlarıdır.

Değerler eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?

Değerler eğitiminde telkin, model olma, empati kurma, değer aydınlatması, değer analizi, ve ahlaki muhakeme gibi yöntemleri etkili yöntemlerdir. Ölçme değerlendirmede gözlem yöntemi kullanılmaktadır. Fakat kazanım ölçmeye yönelik farklı ölçme yöntemleri de kullanılmalıdır.

Değerler Eğitimi Kulübü ne demek?

Değerler Eğitimi Kulübü MEB tarafından açılması ve okullarda aktif olarak çalışması beklenen bir kulüptür. ... Kısaca kulübümüz insani değerleri yaşatmak amacıyla uğraş vermektedir.

Değerler Eğitimi dersinin amacı nedir?

DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMAÇLARI Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Öğretim programında hangi değerler yer almaktadır?

Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz, öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik.

Değerlerin sınıflandırılması nedir?

Değerler, geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda değerleri türlerine göre hiyerarşik olarak gruplandırılarak incelenmiştir. Allport, Vernon ve Lidzey (1960), çalışmalarında değerleri; estetik, bilimsel, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini değerler olmak üzere altı temel kategoride incelemişlerdir (Topçuoğlu, 1999).