Faydalı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Faydalı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Fayda kelimesinin zıt anlamı zarardır. Fayda ile zarar kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır.

Fayda kelimesinin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?

Fayda nedir sorusunun cevabı yarardır. Fayda kelimesinin bir tane zıt anlamı bulunuyor. Fayda kelimesinin zıt anlamı zarardır.

Fayda yarar eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

Yarar kelimesinin bir eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Yarar kelimesinin eş anlamlı kelimesini de fayda sözcüğü oluşturmaktadır. Yani zarar kelimesi hem faydanın hem de yararın zıt anlamlısı olmaktadır.

Fayda yarar nedir?

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun.

Islak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Olumsuzluk eklerinden türetilen kelimeler zıt anlam olarak kabul edilmez. Bu bakımdan, ıslak olmayan ya da ıslanmamış sözcükleri ıslağın zıt anlamı değildir. Bu kelimeler ıslak teriminin olumsuzluk halini ifade etmektedir. Islak sözcüğünün tek zıt anlamı kuru olarak kabul edilir.

Unuttu zıt anlamlısı nedir?

Unutmak kelimesinin zıt anlamı hatırlamaktır.

Faydanın eş anlamlısı nedir kısaca?

Fayda kelimesinin eş anlamlısı yarar kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan fayda kelimesi yerine aynı anlamı taşıması sebebiyle yarar kelimesi de kullanılabilir. Bunun dışında eş anlamlı kelimesinin diğer bir anlamı da anlamdaş veya yakın anlamdır.

Yurdunu eş anlamlısı nedir?

Yurt eş anlamlısı vatan kelimesidir.

Islak sözcüğünün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?

Sözlüklerdeki tanımı ve TDK'deki karşılığına göre; Islak eş anlamlısı nedir? Islak sözcüğünün eş anlamlı kelimesi yaş sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Kolay zıt anlamlısı nedir?

Bununla beraber kolay kelimesinin zıt anlamına dair bilgi vermek ve örneklendirmek kelimenin daha kolay anlaşılması açısından önemli olacaktır. Kolay kelimesi, günlük hayatta sık bir şekilde kullanılan kelimelerin içerisinde bulunmakla beraber zıt anlamı da çok sıklıkla kullanılır. Kolay kelimesinin zıt anlamı; zordur.

Eksiğin eş anlamlısı ne demek?

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında eksik eş anlamlısı 'noksan' ve 'az' kelimeleri karşımıza çıkıyor. ... Eski Türkçeden günümüze kadar ulaşmış olan eksik kelimesi, hala kendi anlamı içerisinde en çok kullanılan sözcüktür.

Çokun zıt anlamlısı nedir?

Çokun Zıt Anlamlı Olan Kelimeler Çok kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimede az kelimesidir.

Neşeli kelimesinin eş anlamı nedir?

Neşeli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler. ... TDK'ya göre ise bu kelimenin eş anlamlısı olarak, 'sevinçli' sözcüğü karşımıza çıkıyor. Neşeli Eş Anlamlısı Nedir? Neşeli kelimesi için eş anlamlı olarak sevinçli sözcüğünü kullanabilirsiniz.