Çeke hapis cezası kalktı mı?

Çeke hapis cezası kalktı mı?

Hatırlanacağı gibi, Mart 2020'de Çek Kanunu'na eklenen geçici maddeyle 'ye kadar bu suçtan mahkûm olanların infazı durdurulmuş; bu kişilere en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemesi şartıyla taksit kolaylığı sağlanmıştı.

Çek davaları ne kadar sürer?

Bu rakamın üzeri için, karşılıksız çek suçundan verilen karara tarafların İstinaf ( Bölge Adliye Mahkemesi) yoluna başvurması hakkı vardır. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde başvuru yapılır. İstinaf mahkemesinin yoğunluğuna göre sonuçlanması ortalama 2 ay ile 1 yıl arasında olabilir.

Çek hapis cezası ne olacak?

Buna göre, 28 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun çerçevesinde, 30.04.2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durduruluyor. Çek borçluları 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödeyecekler.

Çekte hapis cezası ne oldu?

Karşılıksız Çek Düzenlemenin Cezası Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

1500 güne kadar adli para cezası ne kadar?

Günlük adli para cezası, en az 20 TL, en çok 100 TL olarak uygulanmaktadır. Mahkemenin en üst had olan 1500 gün üzerinden ceza vermesi durumunda, keşideci en az 30.000 TL en çok 150.000 TL ödemeye mahkûm olacaktır.

Çek şikayet süresi ne kadar?

Karşılıksız çek keşide etme suçunda görevli mahkeme, icra ceza mahkemeleridir. Bu suç, şikayete tabi bir suç olup, İcra ve İflas Kanunu m.347'de yer alan düzenleme gereğince şikayet süresi fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıldır.