Hz Osmanın babası kimdir?

Hz Osmanın babası kimdir?

Osman Muhammed'den 9 yıl sonra doğmuştur. Kureyş'in zengin Ümeyyeoğulları ailesindendi. Osman'ın babası Affan genç yaşta ticaret seferinde öldü.

Hz Ebu Bekir'in annesinin adı nedir?

Salma Umm al-Khair Abu Bakr/Mothers