1 tane tekerleme söyler misin?

1 tane tekerleme söyler misin?

Tekerlemeler "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eş sesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamına gelir....
 • Az gittim uz gittim. ...
 • Makas, makas, makas, ...
 • Sıra sıra fenerler, ...
 • -Komşu, komşu ! ...
 • Adem madene gitmiş. ...
 • Otobüs,araba,tır. ...
 • Hık mık. ...
 • Eteği var pile pile.

Tekerleme nedir 5 sınıf?

Sözlüklerde"ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme masal, öykü, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

Tekerleme örnekleri verir misin?

Söylenmesi Biraz Zor Olan Tekerlemeler ➥ Bu kara kantar kırk kilo kara katran tartar. ➥ Bir berber bir berbere bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. ➥ Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar. ➥ Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

Oyun tekerlemesi ne örnek?

Çocukluğumuzun Olmazsa Olmazları Tekerleme ve Oyun Sözlerinden 25 Örnek
 • Aladdin amca, sihirli lamba. Melek, dümbelek. Alaaddin amca, sihirli lamba. Sinbat, yere yat. ...
 • Yendik şişirdik, dolma yaptık pişirdik.
 • Fış fış kayıkçı Fıış fıış kayıkçı Kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği. ...
 • Akdeniz, Karadeniz, biz karneleri isteriz.
Mor AP

2 tane tekerleme söyler misin?

 • Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.
 • Üç tunç tas kayısı hoşafı.
 • El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık. En Komik Tekerlemeler.
 • Bir iki tombul tekir. Camdan bakar. ...
 • Mustafa, Mıstık, Arabaya kıstık, ...
 • Leylek leylek havada, Yumurtası tavada, ...
 • Kuzu kuzu me. Bin tepeme.

Tekerlemeler nedir?

Ses taklidine dayalı, kafiyeli ve eş sesli kelimelerden oluşan söz dizilerine tekerleme denir. Sözlü Türk edebiyatında, tekerlemeler masalların girişinde yer alır. Birçok tekerleme, tamamen anlamsız söz gruplarından ve ikilemelerden oluşur.

Tekerleme nedir kısa ve öz?

Tekerleme, genellikle ölçülü ve kafiyeli, basmakalıp söz. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde ve çocuk oyunlarında tekerlemelere rastlanır. Türk edebiyatında ilk yazılı tekerleme örneklerine 11. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati't Türk'te bazı tekerlemeler yer alır.

Tekerleme Nedir ilkokul?

Tekerleme anlam karşılığına bakıldığında “Tekerlemek işi, çoğunlukla basma kalıp söz, birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı, saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı, orta oyununda özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler, çoğunlukla masalların başında bulunan kafiyeli giriş sözleri” olarak karşımıza çıkar.

Tekerleme nedir 6 sınıf?

Ses taklidine dayalı, kafiyeli ve eş sesli kelimelerden oluşan söz dizilerine tekerleme denir. Sözlü Türk edebiyatında, tekerlemeler masalların girişinde yer alır. ... Tekerleme sözcüğü edebiyatta terim anlamında kullanılır. Özellikle halk edebiyatında bir gelenek olan aşık atışmalarına tekerleme adı verilir.

Tekerlemenin üretimi ve oluşumunda neler etkilidir?

Tekerlemelere bakıldığında bunların genellikle yalan ve uydurma sözlerden oluşmuş abartılı ifadeler olduğu görülür. Tekerlemelerin bu yapısı, büyük oranda insanın farklı düşünme ve hayal kurma yetisinden kaynaklanmıştır. Bunun yanı sıra tekerlemelerin oluşumunda Şamanizm'in de etkili olduğu düşünülmektedir.

Bir oyun tekerlemesi nedir?

Oyun tekerlemeleri; oyun başında ebenin belli olması için, oyun içinde söylendiğinde ise oyunun akışını sağlar. Oyun başında ebenin belli olması içi söylenenlere”sayışma” denir.

Tekerleme oyunu nedir?

Bu tekerlemeler çocuk folklorunda önemli bir yer tutar. Çocukları oyuna hazırlar, oyunun sıkıcılığını ve monotonluğunu giderir. ... Oyun kurulurken veya oyunu idare edecek kişi seçilirken tekerlemeler söylenir. Tekerlemenin son kelimesine isabet eden şahıs ebe veya oyun idarecisi olur.

En zor tekerlemeler nelerdir?

EN ZOR TEKERLEME ÖRNEKLERİ;
 • Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. ...
 • Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.
•Shahri AP

Tekerlemeler Niçin Kullanılır?

Çocuk oyunlarında ve birçok edebiyat türünde sıklıkla kullanılan tekerlemeler, insanlar tarafından dinlenirken merak ve ilgi uyandırırlar. Tekerleme, çocuklarda dinleme, konuşma ve dilin tüm özelliklerini sıklıkla yapılan tekrarlar sayesinde öğrenme ve ezber alışkanlığını kazanılmasını sağlar.

Tekerleme terimi karşılığı nedir?

Derleme Sözlüğünde kelimeye karşılık olarak “1. ... Türkçe Sözlük'te ise kelime olarak “çoğunlukla basmakalıp söz” ve terim olarak da “çoğunlukla masalların başında bulunan kafiyeli giriş sözleri; saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı; orta oyununda özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler” şeklinde tanımlanır.

Tekerleme nedir kısa bilgi?

Tekerleme, genellikle ölçülü ve kafiyeli, basmakalıp söz. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde ve çocuk oyunlarında tekerlemelere rastlanır. Türk edebiyatında ilk yazılı tekerleme örneklerine 11. yüzyıldan itibaren rastlanır.

Tekerleme teriminin karşılığı nedir?

Derleme Sözlüğünde kelimeye karşılık olarak “1. ... Türkçe Sözlük'te ise kelime olarak “çoğunlukla basmakalıp söz” ve terim olarak da “çoğunlukla masalların başında bulunan kafiyeli giriş sözleri; saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı; orta oyununda özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler” şeklinde tanımlanır.

Tekerleme Nedir 11 sınıf?

Ses taklidine dayalı, kafiyeli ve eş sesli kelimelerden oluşan söz dizilerine tekerleme denir. Sözlü Türk edebiyatında, tekerlemeler masalların girişinde yer alır. Birçok tekerleme, tamamen anlamsız söz gruplarından ve ikilemelerden oluşur.

Tekerlemenin türü nedir?

Tekerleme türleri, oyun tekerlemeleri, çocuk oyunlarında kullanılır. Masal tekerlemeleri, masal başında veya sonunda bazen aralarda gerekli yerlerde, akışa göre kullanılır. Tören tekerlemeleri, tören ve bayramlarda kullanılır. Bağımsız tekerlemeler, kelimeleri art arda takılmadan söylemek üzere oluşturulurlar.

Türkiye'nin en uzun tekerlemesi nedir?

TÜRKÇE'DEKİ EN UZUN TEKERLEME Şu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bi şinik kekere mekere ekmişler. Şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk, ... Türkçedeki en uzun tekerlemeyi okudunuz...