Doğu zıt anlamı nedir?

Doğu zıt anlamı nedir?

isim, eskimiş, Batı, günindi.

Doğu batı zıt anlamlı mı?

Batı kelimesinin zıt anlamlısı doğu kelimesidir.

Mağlupun zıt anlamı nedir?

Mağlup kelimesi, cümleler içerisinde karşılaşılan kelimelerin içerisinde bulunur. Bununla beraber anlamını bilen kişiler, mağlup kelimesinin zıt anlamını merak etmektedirler. Mağlup kelimesinin zıt anlamı, galiptir. Mağlup ile galip kelimeleri zıt anlamlıdır.

Tam zıt anlamlısı nedir?

Tam kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bununla beraber tam kelimesinin zıt anlamlıları; yarım, eksik, buçuk olarak belirtilmiştir. Tam sözcüğü ile eksik kelimeleri birbirinin zıt anlamlıları şeklinde tanımlanmıştır.

Magnum un zıt anlamı nedir?

MAĞLUBUN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK Mağlubun kelimesinin zıt anlamlısı galiptir.

Taban zıt anlamı nedir?

Tavan ile taban kelimeleri birbirinin zıt anlamlısıdır.

Karşıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: Anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.
  • Örnek: Güzel-çirkin, dar-geniş, hızlı-yavaş
  • CEVAP D: Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. ...
  • Örnek: ak: (I) Beyaz renk (II) Akmak eylemi. ...
  • CEVAP C: Boya, saç dal, boz sözcüklerinin sesteşi vardır.

Karşıt durum nedir örnekleri?

*Birbirine zıt kavramların ya da durumların aynı cümlede bulunmasıdır. Böyle sıcak havalarda, soğuk içecekler iyi gider. Ağlamalar, gülmeler birbirini takip ediyordu hayatımda.

Berrağın zıt anlamlısı ne?

Berrak sözcüğüne karşıt zıt anlamlı kelime, 'bulanık' olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda bulanık sözcüğünün anlamı parlak olmayan şeklinde ifade edilmektedir.